I67  School (opgeheven)
De Slingeweg 10
Genealogische gegevens: (van microfiches Bibliotheek Winterswijk)

 

In het begin van de 19e eeuw hadden de inwoners van Kotten en de Brinkheurne één gemeenschappelijk schooltje in Kotten bij Reuselink.

Jan Willem Geelink gaf er les. Er was nog geen leerplicht en 's winters waren er veel meer kinderen op de school dan in de zomer, want in de drukke zomertijd moesten ze helpen op de boerderij.

 

In 1825 gaf Lubbert Derk Kobus, geboren op Brokert, les in het oude schooltje in de Brinkheurne. Het was maar een armzalig gebouwtje en in 1831 besloot het gemeentebestuur zowel het schooltje in Kotten als dat in de Brinkheurne te verbeteren.

 

Lubbert Derk Kobus werd in 1843 in Kotten benoemd. Zijn zoon, die ook Lubbert Derk heette gaf les in de Brinkheurne.

In 1850 komt Jan Albert Nijenhuis als onderwijzer naar de Brinkheurne. Hij zou later op Brinkman gaan wonen.

 

In 1884 is er een aanbesteding om de school te vergroten en in 1889 voor de bouw van een onderwijzerswoning. Het eerste schoolhoofd in de onderwijzerswoning is de heer Wisselink. Na zijn vertrek volgt de heer C.A. Kok hem op, die later benoemd werd op school Keizers.

 In 1914 komt de heer Van Roon naar de Brinkheurne. De oude school wordt in 1921 nog een keer verbouwd. Na het vertrek van de heer Van Roon naar Middelburg volgt de heer Brouwer hem op als hoofd. Deze was reeds op zijn 21e jaar naar Brinkheurne gekomen en gaf daar les aan de school. In 1924 werd hij er hoofd en midden in de Tweede Wereldoorlog, in 1942 nam hij ontslag.
De heer Brouwer mocht in 1934 intrek nemen in een nieuwe school, het schooltje dat er nu nog staat, maar voor onderwijsdoeleinden niet meer gebruikt wordt.

In 1942 volgde een benoeming van een NSB-er, die direct na de oorlog ontslag kreeg en opgevolgd werd door de heer Heesen.

In die tijd werd al gesproken over opheffing van de school wegens te gering aantal leerlingen, maar toch heeft het nog vrij lang geduurd voor dit een feit werd.
Toen de heer Heesen naar de nieuwe Kohnstammschool ging in 1953, werd zijn opvolger de heer Siebelink. Deze bleef tot 1962 in de Brinkheurne en daarna kwam het laatste schoolhoofd, de heer Peters. Deze moest in 1976 noodgedwongen de school sluiten. Er waren maar enkele leerlingen meer op school.
In 1982 werd de school aangekocht door de heer Stemerdink, die er een landbouwmechanisatiebedrijf in vestigde. Ook de onderwijzerswoning ging in particuliere handen over.

 

Een onderwijzer die heel lang verbonden is geweest aan de Brinkheurnse school is de heer H. Brouwer. Er is zelfs een weg naar hem vernoemd.