H122  School
Meester Meinenweg 14

 

De school die er nu staat is in 1933 geopend. De vorige school stond op
de plaats waar nu de tuin van kapper Wiggers is, aan de huidige Meester
Meinenweg.
Overigens is de naam aan de weg verleend als hommage aan degene, die
tijdens de overgang van het oude naar het nieuwe gebouw hoofd der
school was.
De heer Meinen was al in 1911 benoemd op de oude school. Helaas heeft
hij maar kort kunnen genieten van de nieuwe school, want hij overleed in
1934 op 54-jarige leeftijd.
Ook zijn opvolger, de heer Boxem, die reeds onderwijzer was aan de school,
overleed korte tijd later in 1936.
Na hem kwam de heer Gribbroek, die tot 1959 als hoofd der school fungeerde.
Hierna kwamen nog diverse andere schoolleiders en werd ook b.v. de vroegere
kleuterschool ondergebracht in het gebouw.