Balink
 
Genealogische gegevens: (van microfiches Bibliotheek Winterswijk)

 

Aantekeningen dokter Das rondom de Liberale Gifte van 1748

 

Dorpboer 5, Balink (in 1820: nr. 169)

 

1500, 1529 niet gevonden

1647 Bolinck, hofhorigh an Bredevoort

Huis, hof ½ sch.; boulant 7 mlr.; hofhorigheit afgetrocken blijft 21-7-0

2 voeder hoeijgewass 9-0-0; eijcken holt

Tentmr. Ter Vile. 36-18-8 Bolinck wegens horigheit 4 ½ mlr. rogg., 2 ½ mlr. haver, 6 sch. spilkoorn

Rentmr. Jan van Haeghen. Bolinck tot thins 0-12-0

T’Huis Ahuijs in ’t Stift Munster. 7-10-0 Bolinck 1 mlr. rogg., Bloedigen thient 2 Gln.

Verponding 1688. Dorpboer Balinck 12-16-12

 

Liberale Gifte 1748:

Tonnis Balink (53), vrouw Anna Megtelt (51), soon Tobias (31), vrouw Janna Tankink (24), broeder Jan Berent (21), Joost (16), suster Geertruijt (11), soon Albert (3), Gerrit Hendrik (1/4 ), maagd Christina Bolthof (21), twee paarden

(5 kinderen; 4 over de 16 j., waervan 2 bij hem in huis; eedt gedaen en 1e term. bet., etc.; Tobias Balink getr. Met Janna Tankink, 3 kinderen onder de 16 j.; eedt gedaen en 1e term. bet., etc)

 

Hofboek Rozenhuis

·         1506 Gese Bodelijnck to Loen woonachtich. Berend Bodelijnck

·         1517 Gese Bolijnck. Bernt Bolijnck

·         1519 jonge vrouwe to Bolijnck betalt oijr wass und oijr hofrecht verwart. Item Wilhem Bolijnck

·         1520 Willem bolijnck, Grete uxor

·         1530 Gese Bolinck. Wijllem Buelijnck und Gertken sijn huijsfrou

·         1535 Wijllem Boelinck. Gert Boelinck uit echte ghehilijckt hefft sijn hoffrecht verwart. 1 pond pepper, den hoffscholte 1 p(aar) lersen

·         1542 Gert Bolinck. Wilhem Bolinck. Barber Bolijnck gehilickt an Wilhem Bolijnck up mins hern hoffguet und is gewesselt voir Deve Gerwers dochter up Nienhues und Barber hefft oir hoffrecht gewonnen en verwairt

·         1545 Nale Bolinck uth der echte gehilickt an Wolter Smit gnant Wolter Belen. Joanna Bolinck uth der echte gehilickt an Teben up den kerckhoff to Iserlo

·         1547 Wilhem Bolinck, Barber uxor. Gert Bolinck, ’t Grolle. Anna Bolinck an den hoff to Yserlo. Nale Bolinck

·         1557 Wilhm Bolinck, Barb uxor. Nale Bolinck. Tonis Bolinck, Jenneken uxor

·         1563 Wilhm Bolinck, Barbara uxor. Tonis Bolinck. Jenneken Gerwedinck. Nale Bolinck

·         1570 Gert Bolinck, Gesken uxor. Tonis Bolinck, Jenneken uxor

·         1585 Gerth Bolinck in Got verstorven. Naele Boelinck. Geesken nagelaten

·         1589 Albert Buelinck und Gese sein hausfr. Nale Boelinck (volgens opgave in het Hofboek stierven zij resp. 1630 en 1623)

·         1621 Herman Buelinck huwt met een vrije persoon.

(Doopboek 1621: Dom. 2 post Trinit. Mette, Herman Beulings dogter)

 

Doopboek Berent Balinck (overleden 1668)

1.    Aelbert (20-11-1653) getuigen: Henrick Mentinck, Henrick Engels, Tonnis Wijmes

2.    Janna (5-8-1655) getuigen: Henrick Wijnes, Aelbert Balinck, vrouw Stijne Engels

3.    Berent (5-2-1659) getuigen: Willem Tjeinck, Henrick van Demen?, Grete Roelvinck

4.    Geesken (5-2-1659) getuigen: Aelbert Baelinck, Stijne Engels, Tonnisken Mentinck

 

Hofboek 1661. Berent Baelinck geh. Met Aelken. Hij sterft 1681. Naele Baelinck obijt circa 1600

1685 Altjen Baelinck, de soon in de plaats

 

Albertt Baelinck, z.v. wijlen Berent, Dorpboer trouwt op 12-5-1683 met

Elsken Wijggers (ook: Wiggerdinck) d.v. Hendrik, Dorpboer

Hij hertrouwt op 21-6-1687 met Gertken Heelinck, d.v. Jan, Carspel Weeske

Kinderen hieruit:

1.    Berent (26-7-1684) getuigen: Hindrick van Leverden, Geert Wijggers, Janna Huijninck

2.    Beerentt (23-11-1688) getuigen: Hijndrick Wijggers, Hindrick Huininck, Jan Heelinck, Eenneken Hesselinck, Arijan Schaep

3.    Jan Hendrik (20-5-1694) getuigen: Jan Tier, Hermen Wijmels, Jan Wiggers, Hermken Baelinck, gen. Wijnen, Geesken Heelinck

4.    Anna Mechtelt (14-11-1696) getuigen: Christjaen Engels, Berent wiggers, Fijken Baelinck, Elsken Helinck

 

Geertjen Helinck, wed. van Aalbert Baelinck, Dorpboer hertrouwt op 25-7-1697 met  Teunis Boijink, z.v. wijlen Geert, Huppel

Zij hertrouwt nogmaals op 28-10-1699 met Joost Sevink, z.v. Aelbert, Meddo

Begraafboek: 4-7-1710 Joost Balink!

Ze hertrouwt hierna op 26-11-1710 met Frans Weddink, z.v. Doctor Rudolf, Dorp

Begraafboek: 20-9-1731 Frans Weddink

 

Anna Mechteld Balink, d.v. wijlen Albert, Dorpboer trouwt op 15-12-1715 met

Teunis Sevink (ged. 28-4-1695) z.v. Derk en Tobijken Boeijink, Meddo

Kinderen hieruit: (allen gedoopt als Balink!)

1.    Tobias (27-1-1717) getuigen: Frans Weddink, Derk Sewink, Janna Balink

2.    Aleida (21-1-1720) getuigen: Lammert Geesink, Aeltjen Hermelink, Geesjen Balink

3.    Berendina (18-10-1722) getuigen: Jan Sevink, Berentjen Geesink, Harmken Bekkers

4.    Albert (12-3-1724) GETUIGEN: Wander Giesink, Albert Sevink, Janna Sevink

5.    Jan Berent (8-12-1726) getuigen: Otto Wijnen, Jan Berent Balink, Metta Heriks

6.    Joost Hindrik (1-4-1731) getuigen: Jan Geert Helink, Hendrik Vos, Fija Balink

7.    Geertruid (8-4-1735) geen getuigen

8.    Geertruid (6-2-1737) geen getuigen

Begraafboek:

24-2-1710 Aalbert Balink kind

4-5-1705 Joost Balink kind

2-11-1723 Aalbert Balink kind

27-3-1728 Jan Beulink kind

19-11-1722, 31-12-1729-2-3-1736 Teunis Balink kind

2-2-1743 Jan Balink soon

8-8-1741 Teunis Beulink soon Albert

21-6-1746 oude Beulinkse

9-9-1745 Willemken Balink

Tot 1751

 

(Krosenbrink noemt deze Teunis Balink als medeondertekenaar (met anholden der penne) van een contract van onderlinge steun bij het proces tegen rentmeester Volmer in 1746; Uit de historie van Winterswijk, blz. 127) Zie liberale Gifte.

 

Tobias Beulink (ged. 27-1-1717) z.v. Teunis, Dorpboer (= Teunis Sevink) en Anna Mechteld Balink, trouwt op 19-5-1742 met

Janna Tankink, d.v. Albert, Lintvelt onder Borculo

Kinderen hieruit:

1.    Janna Engelina (13-10-1743)

2.    Aelbert (13-6-1745)

3.    Gerrit Hendrik (21-10-1747)

4.    Geertruit (8-2-1750)

5.    Jan Aalbert (23-4-1752)

6.    Anna Margaretha (19-1-1755)

7.    Derk (21-8-1757)

8.    Theunis (13-4-1760)

9.    Garrit Jan (26-2-1764)

Begraafboek:

18-2-1751 Tobias Beulink kind

21-10-1765 Wed. Teunis Balink

3-2-1760 Teunis Balink

14-2-1765 Tobias Balink

5-8-1795 Wed. Tobias Balink

 

Aaelbert Baelink, z.v wijlen Tobias Dorpboer an Balink trouwt op 20-1-1776 met

Janna ten Hoeve (ook Hofman) (ged. 13-12-1759 Beltrum) overleden 23-6-1820, d.v. wijlen Jan, Meddo en Johanna Mensink

Kinderen hieruit: (gedoopt in Oeding)

1.    Janna (9-6-1777)

2.    Tobijas (19-4-1779)

Begraven 13-7-1779 en 28-10-1779 kinderen van Aelbert Balink

3.    Tobias (19-12-1780

4.    Janna (16-11-1783)

5.    Johannes (Antonius)(24-2-1786) later logementhouder in de Kroon

6.    Anna Grijta (3-11-1787)

7.    Garrit Jan (1-3-1790)

8.    Aleijda (16-12-1792)

9.    Johannes Franciscus (2-7-1795)

10. Johannes Josephus (4-2-1798) in Winterswijk gedoopt

11. Johannes Bernardus (11-10-1800) in Winterswijk gedoopt

12. Johannes Franciscus (20-4-1803) in Winterswijk gedoopt

 

(Het is bovenstaande Aalbert Balink die door de heer D.W. Kobes wordt genoemd onder de Winterswijkse bierbrouwers in zijn: Historie der Gemeenten Aalten, Wisch en Dinxperlo, blz. 139)

 

Tobias Balink (19-12-1780) overleden 28-1-1842, z.v. Albert en Janna ten Have trouwt op 18-8-1815 voor Comm. Met

Anna Maria Geertruid Wissing (12-7-1791 Sudlohn) overleden 26-2-1831, d.v. Frans, koopman alhier en Anna Elisabeth Bruning

Kinderen hieruit:

1.    Maria Elisabeth Balink (14-6-1816)

2.    Aleida Balink (3-2-1820) naar Vreden

3.    Albertus Franciscus Balink (2-4-1822) zie verder

4.    Johanna Christina Balink (23-5-1823)

5.    Maria Euphemia Balink (18-10-1825)

6.    Anna Geertruid Balink (12-4-1828)

7.    Aleida Balink (3-2-1820) naar Dorpboer 169

Inwonend:

·         Johannes Josephus Balink (25-12-1809) schutter, z.v. Jan Derk Balink en Johanna Jacoba Garverdink, naar Dorpboer 166=Bolthof

 

Albertus Franciscus Balink (zie boven) overleden 21-12-1901, landbouwer en tapper, trouwt met

Maria Gertrud Leiking (14-5-1823 Weseke) overleden 30-7-1847, d.v. wijlen Hermann Joseph en Maria Christina Leessink te Weseke (D)

Hij hertrouwt met Sophia Josephina Pass (5-11-1821 Sudlohn) overleden 1-6-1894

Kinderen hieruit:

1.    Maria Wilhelmina Catharina Balink (28-5-1861) overleden 21-1-1894

2.    Lourencia Geertruida Efemia Balink (18-12-1863)

 

Hij wordt opgevolgd door Johan Bernard Rensing (1-7-1861 Nichteren) Aanvankelijk ingeschreven als commencaal, later caféhouder.
Deze trouwt op 1-8-1894 te Winterswijk met Anna Maria Christina Mensink (26-3-1864) d.v. wijlen Albertus Hendrikus en Maria Christina Schwering. (haar grootmoeder van vaders kant was en dochter van Aalbert Balink en Janna ten Have)

Kinderen hieruit:

1.    Albertus Franciscus Maria Rensing (21-4-1895)

2.    Euphemia Josephina Sophia Rensing (3-10-1896)

3.    Joseph Hendrik 92-12-1898) overleden 28-12-1899

4.    Regina Josephina Maria (23-5-1900) overleden 7-10-1901

5.    Bernard Rensing (15-9-1901)

 

Hij werd in het café opgevolgd door Hermanus Johannes Konings (5-5-1892) die op 17-11-1919 te Hoorn trouwt met Emma Augusta Köster (28-12-1890 Hoorn)

Kinderen hieruit:

1.    Johanna Maria Andrea Konings (30-11-1920)

Etc.

 

Bevolkingsregister 1820 – 1837

 

Dorpboer 169: Balink

 

Johanna ten Have (13-12-1759 Beltrum) overleden 23-6-1820, wed. van Albert Balink, d.v. Jan ten Have en Johanna Mensink

Kinderen:

1.    Gerrit Jan Balink (1-3-1790) naar Dorp 262

2.    Aleida Balink (17-12-1794) naar Dorp 284

3.    Johannis Bernardus Balink (11-10-1800) naar Dorp 366

4.    Tobias Balink (19-12-1780) zie verder

 

Tobias Balink (19-12-1780) z.v. Albert Balink en Janna ten Have trouwt op 18-8-1815 voor Comm. met

Anna Maria Geertruid Wissing (12-7-1791 Südlohn) overleden 26-2-1831, d.v. Frans Wissing en Anna Elisabeth Bruning

Kinderen:

1.    Maria Elisabeth Balink (14-6-1816)

2.    Aleida Balink (3-2-1820) naar Vreden en terug

3.    Albertus Franciscus Balink (2-4-1822)

4.    Johanna Christina Balink (23-5-1823)

5.    Maria Euphemia Balink (18-10-1825)

6.    Anna Geertruid Balink (12-4-1828)

Inwonend:

·         Albert Jan Emaus (24-12-1802) z.v. Bartes Emaus en Leide Burseweide, naar Dorpboer 167=Tubers

·         Janna Catharina Lebbink (1-11-1791) d.v. Joannes Lebbink en Anna Maria Tenten, naar Munsterland

·         Gerrit Hendrik Plekenpol (20-12-1801) z.v. Jan Plekenpol en Janna Gesina Geertruij Sevink, naar Dinxperlo

·         Janna Maria Wessels (4-12-1796) d.v. Aelbert Wessels en Janna Maria Smedink, naar Dorp 289

·         Janna Willemina Tenten (9-6-1805) d.v. Harmen Tenten en Anna Geertruij Scholtenloo, onder Südlohn

·         Janna Christina ter Woord (5-4-1804) d.v. Harmen Jan ter Woord en Janna Geertruij Beernink, naar Dorp 327

·         Joannis Rutgerus Wissing (19-2-1798 Vreden) naar Dorp 269

·         Jan Mentink (10-6-1775) z.v. Harmen Mentink en Hendrina Mentinkbarg

·         Johanna Lutjenhuis (28-8-1805) d.v. Johannes Lutjenhuis en Berendine Kroesen, naar Henxel 113

·         Jan Berend Hinkamp (24-8-1806) z.v. Hendrik Hinkamp en Janna Boeijink, naar Dorpboer 143=Eelink

·         Janna Geertruid Husink (31-8-1801) d.v. Rudolph husink en Josina Bluemers, naar Corle 93

·         Johannes Josephus Balink (25-12-1809) schutter, z.v. Jan Derk Balink en Johanna Jacoba Garverdink, naar Kotten 26, naar Dorpboer 166=Bolthof

·         Geertruid Kleppers (11-8-1808) d.v. Jacob Kleppers en Janna ter Weij, naar Meddo 107

·         Jan Berend ter Vrught (22-10-1802) z.v. Jan Willem ter Vrught en Janna Geertruij Bolthoff, schutter, naar Dorp 450

·         Janna Hofkes (1-2-1814) geboren op Annevelink Kotten, d.v. Gerrit Jan Hofkes en Hendrika te Boom

·         Joannes Wilhelmus Josephus Cloetee (8-1-1803 Amsterdam) z.v. Coenraad Cloetee en Maria Weber, vertrokken naar Oost-Indië

 

Bevolkingsregister 1837 – 1851

 

Dorpbuurt 47: Balink

 

Tobias Balink (19-12-1780) overleden 28-1-1842, wed. van Anna Maria Geertruid Wissing, z.v.Albert Balink en Janna ten Have

Kinderen:

1.    Maria Elisabeth Balink (14-6-1816) naar Oeding (D)

2.    Aleida Balink (3-2-1820) naar Lichtenvoorde

3.    Albertus Franciscus Balink (2-4-1822) naar Rhede (D) en terug, naar Dorpbuurt 47, zie verder

4.    Johanna Christina Balink (23-5-1823) naar Oeding (D)

5.    Maria Euphemia Balink (18-10-1825) naar Oeding (D)

6.    Anna Geertruid Balink (12-4-1828) naar Oeding (D)

Inwonend:

·         Janna Höfkes (1-2-1814) geboren op Annevelink Kotten, d.v. Gerrit Jan Höfkes en Hendrika te Boom, naar Dorp 403a

·         Jan Mentink (10-6-1775 ) z.v. Harmen Mentink en Hendrina Mentinkbarg, naar Corle 125, komt daarvan terug en gaat weer naar Corle 125

·         Johannes Josephus Balink (25-12-1809) z.v. Jan Derk Balink en Johanna Jacoba Garverdink, komt van Dorpbuurt 31, naar Vreden, kostganger

·         Arnoldus Ledink (6-10-1800 Doesburg) komt van Dorp 171, naar Aalten

·         Lambertus Braamt (14-6-1812 Ubbergen) komt van Dorp 325, naar Geesteren

·         Gerrit Jan Balink (2-4-184-5-1814) z.v. Jan Albert Balink en Maria Plessink, komt van Henxel 129, naar Dorp 280

·         Antoon Tolkamp (19-11-1821) geboren op Hilbelinkswever Brinkheurne, z.v. Jan Harmen Tolkamp en Janna Berendina Kormelink, komt van Huppel 82, naar Dorp 291

·         Gradus Albertus Aalbers (12-3-1825) z.v. Johannes Hendricus Aalbers en Aleida Balink, komt van Dorp 325, naar Pruissen

·         Cornelis Ophof (4-7-1813 Charlois) z.v. Cornelis Ophof en Adriaantje Holendijk, komt van Eibergen, naar Kotten 43

·         Anna Maria Adelheidis Wessling (3-2-1827 Benthum (D)) komt van Benthum, naar Ahaus (D)

·         Bernard Heinrich Rombrink (9-1-1821 Coesfeld (D)) naar Pruissen

·         Elisabeth Hoing (4-7-1828 Oeding (D)) komt van Sudlohn (D)

·          Berend ten Broek (27-1-1824 Keppel) z.v. Bernardus ten Broek en Garritjen Wienholds, komt van Miste 7

 

Albertus Franciscus Balink (2-4-1822) z.v. Tobias Balink en Anna Maria Geertruid Wissing, trouwt met

Maria Gertrud Leiking (24-5-1823 Weseke (D)) overleden 30-7-1847, d.v. Herman Joseph Leiking en Maria Christina Leusink

Hij hertrouwt met Sophia Josephina Pass (5-11-1821 Südlohn (D)) d.v. Franz Anton Pass en Wilhelmina Arntzen

                                                                    

Bevolkingsregister 1851 – 1861

 

Dorpbuurt 47: Balink

 

Albertus Franciscus Balink (2-4-1822) wed. van Maria Gertrud Leiking, z.v. Tobias Balink en Anna Maria Geertruid Wissing, trouwt met

Sophia Josephina Pass (5-11-1821 Südlohn (D)) d.v. Franz Anton Pass en Wilhelmina Arntzen

Kinderen:

1.    Maria Wilhelmina Catharina Balink (28-5-1861)

Inwonend:

·         Berend ten Broek (27-1-1824 Keppel) z.v. Bernardus ten Broek en Garritjen Wienholds, gaat naar Dorpbuurt 57, komt daarvan terug en gaat naar Dorpbuurt 48

·         Catharina Lutjenhuis (14-4-1817) geboren op Bonenhuis Henxel, d.v. Johannes Lutjenhuis en Hendrika Breverink, komt van Meddo 103, naar Dorpbuurt 48 (huwelijk met bovenstaande)

·         Berendina te Welscher (23-4-1831 Gendringen) komt van Dorp 179, naar Etten

·         Herman Lesing (5-3-1843 Borken (D)) komt van Borken (D), gaat 29-4-1859 naar Borken terug

·         Johanna Theodora Stevens (24-11-1828 Groenlo) komt van Eibergen, naar Dorpbuurt 90

·         Gerhardus Oude Tank (1825 Weerselo) komt van Dorpbuurt 10

·         Wilhelmina Catharina Hochschülte (24-6-1830) d.v. Johan Anton Hochschülte en Hanna Wamelink, komt van Dorp 131

 

Bevolkingsregister 1861 – 1874

 

Dorpbuurt 52: Balink

 

Albertus Franciscus Balink (2-4-1822) wed. van Maria Gertrud Leiking, z.v. Tobias Balink en Anna Maria Geertruid Wissing, trouwt met

Sophia Josephina Pass (5-11-1821 Südlohn (D)) d.v. Franz Anton Pass en Wilhelmina Arntzen

Kinderen:

1.    Maria Wilhelmina Catharina Balink (28-5-1861) gaat 30-6-1873 naar Ahaus (D), komt terug en gaat 24-12-1873 wederom naar Ahaus

2.    Lourencia Geertruida Efemia Balink (18-12-1863)

Inwonend:

·         Gerhardus Oude Tank (1825 Weerselo) gaat 1-9-1873 naar Groenlo

·         Wilhelmina Catharina Hochschülte (24-6-1830) d.v. Johan Anton Hochschülte en Hanna Wamelink

·         Janna Willemina Tasse (9-9-1839) d.v. Franciscus Tasse en Hendrina Tenten, gaat 2-5-1862 naar Südlohn

·         Janna Geertruid Ubbink (29-7-1823) geboren op Lomans Meddo, d.v. Gerrit Jan Ubbink en Janna Geertruid Kormelink

·         Grada Antonetta Pieko (7-11-1847 Groenlo)

·         Johanna Wilhelmina Paalhaar (29-5-1925 Eibergen) d.v. Joannes Henricus Paalhaar en Euphemia Henrica Ellinck, gaat 22-2-1866 naar Zwillbroek (D)

·         Gerrit Hendrik Abbink (15-10-1821) geboren op Wesselink Meddo, z.v. Hendricus Abbink en Antonia Roemaat, gaat in april 1866 naar Bocholt (D)

·         Johan Wilhelm Essing (3-4-1823 Dingden (D))

·         Johanna Hendrika ter Bogt (3-8-1849 Groenlo) d.v. Joannes Henricus ter Bogt en Maria Elisabeth Dievelaar, komt 17-6-1867 van Lichtenvoorde, gaat 24-4-1869 naar Enschede

·         Johannes Gerhardus Oldenkotte (25-10-1844 Eibergen) z.v. Jan Hendrik Oldenkotte en Esselina ter Burgh, komt 23-12-1867 van Haaksbergen

·         Johannes Bernadus Wormskamp (17-10-1836) geboren op Wormskamp Meddo, z.v. Hermanus Wormskamp en Hendrika kormelink, komt 15-5-1868 van  Lichtenvoorde

·         Johanna Christina Konings (7-8-1818 Amerika ) komt 7-5-1869 van Lichtenvoorde

·         Gertrud Osterhold (1851 Südlohn) komt 6-11-1869 van Südlohn (D)

·         Gesiena Aleida Beekman (16-11-1845) d.v. Johannes Bernardus Wilhelmus Beekman en Anna Geertruid Heerdink, gaat 25-1-1873 naar Essen (D)

·         Johanna Geertruida Stoverink (21-1-1808 Eibergen)

 

Bevolkingsregister 1874 – 1885

 

Dorpbuurt 52: Balink

 

Albertus Franciscus Balink (2-4-1822) wed. van Maria Gertrud Leiking, z.v. Tobias Balink en Anna Maria Geertruid Wissing, trouwt met

Sophia Josephina Pass (5-11-1821 Südlohn (D)) d.v. Franz Anton Pass en Wilhelmina Arntzen

Kinderen:

1.    Maria Wilhelmina Catharina Balink (28-5-1861) gaat 30-6-1873 naar Ahaus (D), komt terug en gaat 24-12-1873 wederom naar Ahaus

2.    Lourencia Geertruida Efemia Balink (18-12-1863)

Inwonend:

·         Johannes Bernadus Wormskamp (17-10-1836) geboren op Wormskamp Meddo, z.v. Hermanus Wormskamp en Hendrika Kormelink, komt 15-5-1868 van  Lichtenvoorde, naar Dorp 333

·         Johanna Geertruida Stoverink (21-1-1808 Eibergen) naar Dorp 65

·         Hendrina Willemina Wiesman (13-2-1858 Lichtenvoorde) d.v. Johann Wiesman en Gertrudis Wübbers, komt van Lichtenvoorde, naar Dorp 230

·         Antonia Hendrika Johanna Koppelman (8-8-1863 Eibergen) d.v. Harmanus Koppelman en Elisabeth ter Steege, komt van Eibergen

·         Janna Willemina Abbink (20-4-1859) d.v. Jan Willem Abbink en Janna Maria Bolthof, naar Dorp 290a

·         Elisabeth Christina Plettenberg (18-11-1862 Aalten) d.v. Johannes Hendricus Plettenberg en Willemina Kivak, komt van Aalten

·         Gerrit Hendrik Rooks (20-7-1860) geboren op de Looijerij Dorpbuurt, z.v. Berend Willem Rooks en Josiena Kruisselbrink, naar Dorp 154b

·         Johanna Hendrika Krosenbrink (5-11-1868) d.v. Jan Berend Krosenbrink en Hendrika Berendina Klein Poelhuis, naar Dorpbuurt 142

·         Aleida Huitink (28-7-1863 Borculo) d.v. Harmanus Huitink en Hendrika Scheurling

Enkele onleesbare mensen zijn hier niet weergegeven

 

Na deze periode staat Balink niet meer onder Dorpbuurt, maar krijgt een Dorpnummer.