B69  't Brinke
Brinkeweg 34
Genealogische gegevens: (van microfiches Bibliotheek Winterswijk)

Aantekeningen dokter Das rondom de Liberale Gifte 1748

 

Te Brinke, Miste 69   Liberale Gifte 1748, Miste 4e Rot, no. 13

 

Brijndinck, Erf. 1424 .R.L.Z. 473

De goederen Hermeldonck en den Brijndinck in der buijrschap van Mijsten. Borgleen.

Anno 1402 ten name van Derick van Lintelo en nakomelingen.

1645 Hendrik van Coevorden. Diens neef Johan Borchard van Coevorden maakt het goed Harmeldonck vrij van de leenplicht, tegen overgave van het allodiale goed de beide Essingen, buurtschap IJserlo, gemeente Aalten.

Ten Brincke komt in 1695 als een bijzonder borgleen aan Hendrik Willinck.

1698 Johan te Roerdinck: 1740 aan zijn zoon Gerrit Jan Roerdinck

1764 aan Keune Geesink (z.v. Keune Esselink op Geesink en Johanna Christina Geesink) en Johanna ten Kreijl (d.v. Gerrit Jan Roerdink op Kreijl en Jenneken te Kreijl)

1688 Verponding Miste: Brinckman 12-0-0

 

Liberale Gifte 1748:

Derk te Brinke (58), vrouw Trijne (60), soon Gerrit (33), vrouw Janna (28), soons Berent (6), Gerrit Jan (1/4), dogter Gerritjen (4), 2 paarden

( 3 kinderen over de 16 j., die haar eijgen cost winnen; eedt gedaen onder de 500 Gln., iets gegeven, etc.; Gerrit te Brinke, getr. Met Janna Dulmer, 3 kinderen onder de 16 j., gelijkfals.

 

1647 Miste. Ten Brinck, Jor. Coeverden.

12-0-0 ’t huis op 8 dlr.; 6-0-0 hof ˝ sch. Gesaeis; 62-10-0 boulant 7 ˝ mlr. Derde gerve; 9-0-0 twee voeder hoeij gewass; 4-10-0 een vercken of 3 dlr.; 1-4-0 vier lb. Vlass, zes hoender, eijcken boomen.

Rentmr. Ter Vile: Brincken goet tot thins 0-3-8

Rentmr. Johan van Haeghen: Ten Brincken 3 sp. Rogg 1-0-8

De kerck tot Zuijtlohn: Ten Brincken goet 6 sch. Rogg 8-5-0

(zie ook Brinkerschoppe)

 

Willem te Brincke trouwt voor 1648.

Hieruit o.a.:

1.    Lijsken, trouwt op 7-2-1664 met Hermen ter Haer, z.v. wijlen Goosen, Woold

Hij hertrouwt in 1672 met Hindersken Kempel, d.v. Berent, Meddo

Hij trouwt nogmaals op 25-8-1678 met Geesken Rauwerdink, d.v. Berent, Woold

Zij hertrouwt op 13-7-1679 met Berent Stortler, z.v. Wander, Woold

Hij hertrouwt op 15-7-1693 als Berent te Brinke met Aelken Wevers, d.v. wijlen Harmen, Ratum.

Kinderen hieruit o.a.:

1.    Lijsken (25-7-1652) getuigen: Hilbrandt Hinekamp?, Lijsken Coops, Henrick Loijckinck

2.    Jenneken (7-5-1654) getuigen: Warner Coops, Mette EElinck, Geertjen Hellers

3.    Geert (16-11-1656) getuigen: De Grever, Tonnis Geesinck, Grete Cotmans

4.    Warner (23-5-1659) getuigen: Jan E€ltinck, Coene Coeps, Clara Caetmans

5.    Mette (22-5-1661) getuigen: Wessel Hinkamp, Jenneken Catmans, Geertjen Eeltinck

6.    Geert (6-7-1662) getuigen: Jan Drommes, Geert Coepes, Mette IJel?

 

Doopboek Harmen ter Haer.

1.    Harmken (julij 1669) getuigen: Deeve Konnins, Wanner Kooepes, Gertken Eelinck; zij hertrouwt op 10-11-1691 met Berent Sellink, z.v. Dijrick

2.    Willem Brinck (22-3-1671) getuigen: Jan Rookes, Hermen Kempers, Gesken Schulten

3.    Lisken ten Brincke (7-12-1673) getuigen: Jan ten Wiskamp, Gesken Loematen, Aelken Rokes

4.    Gertken ten Brincke (11-4-1675) getuigen: Jan Katmans, Jenneken Oeldenkamp, Marrije Kempes

5.    Arendt ten Brincke (22-4-1676) getuigen: Gerdt Rensinck, Tonnis Loeman, Jenneken ten Fens

6.    Jan Brijncke (9-12-1677) getuigen: Hermen Veene, Hermen Ooldenkamp, Berendeken Kemper

7.    Engeberdt (1683) getuigen: Jan Strortelers, Henderck Rauwerdinck?, Harmen Demminck

8.    Alken (1685 (voor 5-5)) getuigen: Jenneken Hellekamp, Gerttken E€lttinck, Gertt Rauwerdinck

9.    Beerentt (27-2-1687) getuigen: Wander Hellekamp, Hermen Rookes, Eenneken ter Stegge

10. Wander (16-5-1689) getuigen: Jan ter Stegge, Herbertt Demminck, Eenneken Wevers

11. Hermen (26-5-1695) getuigen: Willem Pijpers, Hendersken Kressers, Geert Klouwers

 

Hermken te Brinke, d.v. Berent Steutlers, Miste trouwt op 18-1-1699 met

Berent Lutgers, z.v. wijlen Jan, Miste

Hieruit mogelijk:

1.    Enneken te Brinke (24-6-1702) getuigen: Jan Steutlers, Elske Lutgers, Berentje Koks

2.    Geeske (11-1-1705) getuigen: Gerrit Lutgers, Henders Dijsselbrink, Jenneke Hellekamp

3.    Jan (2-6-1707) getuigen: Jan Roerdinck, Wessel Lutgers, Jenneken Teijlers

4.    Gerrit (18-3-1714) getuigen: Jan Lutgers, Jan Huinink, Agnes te Loo

 

Berent te Brinke, wed. van Harmken te Brinke, Miste trouwt op 7-6-1710 met

Trijntje Jasink (ged. 26-7-1685 als Katharina; getuigen: Enneken Ruhuf (Rouhof?), Harmen Jaessinck, Harmen Essinck, Angenis Roe(r)dinck, Lissebidt van Dierts,  d.v. Harmen, Woold en Trijntje Roerdink

 

Trijntje Jasink, wed. van Berent te Brinke, Miste (begraafboek: 7-3-1722 Berent te Brinke).

Zij hertrouwt op 23-8-1722 met Derk Sellink (ged. 12-10-1690 als Dijrick; getuigen: Jan Sellink, Tonnis Meerdink, Berendeken Sellink) z.v. wijlen Berent, Ratum en Greetken Merdinck

Hieruit mogelijk:

1.    Berendina (26-1-1724) d.v. Dierk ten Brinke; getuigen: Aleida Elbervelt, Jenneken te Voorst?, Jan Sellink

2.    Derk (6-10-1726) z.v. Dierk ten Brinke; getuigen: Derk Sellink, Lammert te Loo, Berentje te Vaaltriet

3.    Trijntje (8-8-1728) d.v. Dierk ten Brinke; getuigen: Stijne Jasink, Wiegmoet Meerdink, Wander Stotlers; zij trouwt op 7-10-1746

 

Gerrit Lutjer (ged. 18-3-1714; later Te Brinke) z.v. wijlen Berent, Miste trouwt op 21-6-1738 met

Janna Dulmes (ged. 23-1-1718) d.v. wijlen Gerrit, Brinkheurne en Deefken Kokf

Kinderen hieruit:

1.    Berent Lutgers (18-3-1742)

2.    Garritjen Lutgers (10-5-1744)

3.    Enneken (30-10-1746) d.v. Garrit en Janna ten Brinke

4.    Garrit Jan (5-11-1747) z.v. Garrit ten Brinke en Janna Dulmes

5.    Enneken (19-10-1750) d.v. Garrit en Janna te Brinke

6.    Catharina (25-6-1752) d.v. Garrit ten Brinke en Janna Dulmes

7.    Garrit Jan (20-6-1756) z.v. Garrit te Brinke en Janna Dulmes

8.    Berent (22-10-1758) z.v. Garret ten Brinke en Janna Dulmes

9.    Jan (24-2-1760) z.v. Garrit ten Brinke en Janna Dulmes

 

Jan te Brinke, z.v. wijlen Garrit, Miste trouwt op 1-6-1783 met

Hendrina Broekmans (ged. 17-7-1763) d.v. Jan Hendrik, Miste (=Jan Hendrik Vardink en Willemina te Broeke)

Kinderen hieruit:

1.    Garret Jan ten Brinke (3-6-1784)

2.    Altjen ten Brinke (15-3-1787)

3.    Janna Geertruid te Brinke (20-1-1790)

4.    Garrit Hendrik te Brinke (15-3-1793)

5.    Tobias te Brinke (25-7-1796)

6.    Arent Jan te Brinke (31-1-1800)

7.    Jan Willem te Brinke (30-12-1802)

(Als moeder wordt steeds vermeld: Hendrina te Broeke!; in de trouwakte is de vermelding Broekmans dan ook foutief. Zij werd gedoopt op 17-7-1763 als d.v. Jan Hendrik en Willemken te Broeke. Bij hun huwelijk op 15-8-1762 genoemd Jan Hendrik Vardink, z.v. Gerrit, Kotten en Willemken te Broeke, d.v. Jan, Miste)

 

Gerrit Jan te Brinke (24) z.v. wijlen Jan en Hendrina te Broeke, Miste trouwt op 10-7-1808 met

Harmiena Tolkamp (29-8-1780 op de Haart onder Aalten) d.v. Theunis en Maria Meinen

Kinderen hieruit:

1.    Jan te Brinke (2-3-1809) schutter, zie verder

2.    Johanna te Brinke (23-8-1811) naar Aalten

3.    Gerrit Hendrik te Brinke (7-7-1813)

4.    Theodora te Brinke (9-10-1816; doopboek 10-10)

5.    Hendrina te Brinke (8-3-1819)

Inwonend:

 Jan te Brinke (2-3-1809) z.v. Gerrit Jan en Harmina Tolkamp, Miste trouwt op 22-7-1832 met

Hanna Mennink, d.v. wijlen Jan Willem en Hendrika Mennink, Corle

(=Anna Kots (6-10-1810) overleden 18-5-1834, d.v. Jan Willem en Hendrika Mennink)
Hieruit geen kinderen gevonden.

 

Bevolkingsregister 1820 – 1837

 

Miste : Het Brinke

 

Gerrit Jan te Brinke (3-6-1786) z.v. Jan te Brinke en Hendrina Broekmans, trouwt op 10-7-1808 met

Harmina Tolkamp (28-8-1780 Aalten) d.v. Theunis Tolkamp en Maria Meinen

Kinderen:

1.    Jan te Brinke (2-3-1809) zie verder

2.    Johanna te Brinke (23-8-1811) naar Aalten

3.    Gerrit Hendrik te Brinke (7-7-1813)

4.    Theodora te Brinke (9-10-1816)

5.    Hendrina te Brinke (8-3-1819)

Inwonend:

·       Jan Willem te Brinke (30-12-1802) broer, in militaire dienst

·       Gerritjen Dulmes (29-9-1791) d.v. Gerrit Dulmes en Janna Wassink, naar Miste 22

·       Gerritjen Rospas (16-4-1784) d.v. Hendrik Rospas en Christina Rensink, naar Dorpbuurt 185

·       Gesiena Sellink (15-11-1806) d.v. Jan Willem Sellink en Aleida Damkot, naar Brinkheurne 104

·       Jenneken Rensink (27-11-1806) d.v. Hendrik Rensink en Harmina Oonk, naar Miste 11

·       Gerrit Hendrik Veenhuis (27-7-1808) z.v. Jan Willem Veenhuis en Enneken Willink, naar Kotten ongenummerd, bij 12

 

Jan te Brinke (2-3-1809) z.v. Gerrit Jan te Brinke en Harmina Tolkamp, trouwt op met

Anna Kots (6-10-1810) overleden 18-5-1834 als Anna Mennink, d.v. Jan Willem Kots en Hendrika Mennink

Inwonend:

·       Catharina Hesselink (26-12-1819 Dinxperlo)

 

Bevolkingsregister 1837 – 1851

 

Miste 37 : Het Brinke

 

Gerrit Jan te Brinke (3-6-1786) z.v. Jan te Brinke en Hendrina Broekmans, trouwt op 10-7-1808 met

Harmina Tolkamp (28-8-1780 Aalten) d.v. Theunis Tolkamp en Maria Meinen

Kinderen:

1.    Jan te Brinke (2-3-1809) wed. van Anna Kots, naar Miste 36 en terug, zie verder

2.    Gerrit Hendrik te Brinke (7-7-1813) naar Woold 22, trouwt met B.J. Mulder

3.    Theodora te Brinke (9-10-1816) naar Miste 24

4.    Hendrina te Brinke (8-3-1819) naar Dorpbuurt 151

Inwonend:

·       Catharina Hesselink (26-12-1819 Dinxperlo) naar Woold 9

·       Gerrit Hendrik Klomps (25-7-1827 Aalten) komt van Miste 85, gaat naar Dorpbuurt 151

 

Jan te Brinke (2-3-1809) z.v. Gerrit Jan te Brinke en Harmina Tolkamp, trouwt op 16-7-1841 met

Arnolda Hendrika Blekkink (12-1-1821) komt van Woold 79, overleden 14-12-1843, geboren op Blekkink Woold, d.v. Gerrit Jan Blekkink en Hendrika Hoornenborg

Hij hertrouwt op 8-5-1846 met Johanna Geertruid te Winkel (3-11-1826) komt van Miste 11, geboren op Benninkhuisje Miste, d.v. Jan Derk te Winkel en Willemina Bennink

Kinderen:

1.    Gerrit Jan te Brinke (6-5-1842)

2.    Anna Hendrika te Brinke (14-11-1848) overleden 2-3-1851

Inwonend:

·       Gerrit Jan Bruntink (18-6-1829) komt van Dorp 133, z.v. Lammert Bruntink en Janna Hendrika Weenink, Dorp, gaat naar Dorp 133 terug

·       Aleida te Kampe (16-11-1821) komt van Miste 47, geboren op de Hutte Miste, d.v. Derk te Kampe en Everdina Onnink, gaat naar Woold 78

·       Johanna Papiermolen (14-8-1821 Aalten) komt van Woold 79, gaat naar Aalten

·       Jan Willem Wessels (4-12-1830) z.v. Harmen Jan Wessels en Janna Geertruid ter Borg, komt van Aalten, gaat naar Aalten terug

·       Janna Berendina Janszen (29-1-1821) geboren op Haverkamp Kotten, d.v. Jan Janszen en Maria Haverkamp, komt van Woold 13, gaat naar Woold 89

·       Berendina Aleida Willink (29-3-1824) geboren op Bonenhuis Dorpbuurt, d.v. Hendrik Jan Willink en Johanna Willemina te Gussinklo, komt van Miste 25, gaat naar Miste 82

 

Bevolkingsregister 1851 – 1861

 

Miste: Het Brinke

 

Gerrit Jan te Brinke (3-6-1786) overleden 30-8-1857, z.v. Jan te Brinke en Hendrina Broekmans, trouwt op 10-7-1808 met

Harmina Tolkamp (28-8-1780 Aalten) overleden 28-3-1858, d.v. Theunis Tolkamp en Maria Meinen

 

Jan te Brinke (2-3-1809) wed. van Arnolda Hendrika Blekkink, z.v. Gerrit Jan te Brinke en Harmina Tolkamp, trouwt op 8-5-1846 met

Johanna Geertruid te Winkel (3-11-1826) geboren op Benninkhuisje Miste, d.v. Jan Derk te Winkel en Willemina Bennink

Zij hertrouwt op 30-9-1857 met Jan Willem Willink (10-10-1826) komt van Miste 56, geboren op Bonenhuis Dorpbuurt, z.v. Hendrik Jan Willink en Johanna Willemina te Gussinklo

Kinderen:

1.    Gerrit Jan te Brinke (6-5-1842)

2.    Anna Hendrika te Brinke (14-11-1848) overleden 2-3-1851

3.    Jan Derk te Brinke (14-8-1850) 

4.    Harmen Jan te Brinke (23-10-1852)

5.    Jan Hendrik Willink (9-10-1858)

6.    Hendrik Willem Willink (18-10-1860)

Inwonend:

·       Janna Gesina Meinen (4-8-1837 Bredevoort) gaat 20-6-1856 naar Aalten

·       Catharina Klomps (30-10-1814) geboren op Rozenhuis Miste, d.v. Jan Klomps en Geertruid Bargerbosch, komt van Woold 54, gaat 17-11-1858 naar Bredevoort

 

Bevolkingsregister 1861 – 1874

 

Miste 37: Het Brinke

 

Jan Willem Willink (10-10-1826) geboren op Bonenhuis Dorpbuurt, z.v. Hendrik Jan Willink en Johanna Willemina te Gussinklo, trouwt op  30-9-1857 met Johanna Geertruid te Winkel (3-11-1826) wed. van Jan te Brinke, geboren op Benninkhuisje Miste, d.v. Jan Derk te Winkel en Willemina Bennink

Kinderen:

1.    Gerrit Jan te Brinke (6-5-1842) trouwt op 5-5-1870 gaat naar Miste 18

2.    Jan Derk te Brinke (14-8-1850) gaat naar Miste 39

3.    Harmen Jan te Brinke (23-10-1852)

4.    Jan Hendrik Willink (9-10-1858)

5.    Hendrik Willem Willink (18-10-1860)

6.    Berendina Aleida Willink (5-5-1863)

7.    Jan Albert Willink (19-10-1865) overleden 14-4-1866

8.    Jan Albert Willink (13-2-1867)

Inwonend:

·       Mina Jager (1-3-1844) d.v. Johannes Jager en Hendrina Peters, Dorp

·       Johanna Piek (11-12-1846 Bredevoort) komt 10-6-1864 van Aalten, gaat 30-5-1865 naar Bredevoort

·       Johanna Geertruid te Winkel (1-4-1844) geboren op ’t Winkel Woold, d.v. Berend Hendrik te Winkel en Grada Johanna Beestman, naar Woold 20

·       Geertruida Assink (4-2-1855 Bredevoort) gaat naar Miste 69

 

Bevolkingsregister 1874 – 1890

 

Miste 37 (wordt B58): Het Brinke

 

Jan Willem Willink (10-10-1826) geboren op Bonenhuis Dorpbuurt, z.v. Hendrik Jan Willink en Johanna Willemina te Gussinklo, trouwt op  30-9-1857 met Johanna Geertruid te Winkel (3-11-1826) wed. van Jan te Brinke, geboren op Benninkhuisje Miste, d.v. Jan Derk te Winkel en Willemina Bennink

Kinderen:

1.    Harmen Jan te Brinke (23-10-1852)

2.    Jan Hendrik Willink (9-10-1858)

3.    Hendrik Willem Willink (18-10-1860)

4.    Berendina Aleida Willink (5-5-1863)

5.    Jan Albert Willink (13-2-1867)

Gaan 10-3-1879 naar Aalten

 

Steven Jan Berenschot (5-3-1837) geboren op Berenschot Miste, z.v. Berend Willem Berenschot en Hendrika Kruisselbrink, trouwt op 26-4-1861 met

Josiena Johanna Hesselink (5-7-1821) geboren op Eeltink Miste, d.v. Tobias Hesselink en Aleida Hesselink

Inwonend:

·       Jan Hendrik Speelberg (28-5-1860) z.v. Gerrit Hendrik Speelberg en Gesiena te Wieske, Dorp, gaat naar Woold 56

·       Hendrika Elisabeth Oonk (3-12-1862) geboren op Nijenkamp Miste, d.v. Gerrit Jan Oonk en Engelina Rensink, gaat naar Miste 75a

·       Gerrit Jan Meinen (4-4-1854 Aalten) gaat 28-4-1881 naar Aalten

·       Theodora Hendrika Rensink (19-4-1868) geboren op Kreilskuiper Miste, d.v. Berend Hendrik Rensink en Janna Geertruid Lutgers, gaat naar Woold 101

·       Hendrik Jan Ros (3-5-1846) geboren op Bargerbos Dorpbuurt, z.v. Gerrit Jan Ros en Dora Maria Keveskamp, gaat naar Henxel 10

·       Aleida Christina Hesselink (5-7-1818) schoonzuster, overleden 8-7-1885

·       Hendrika Geertruida Veldboom (12-4-1861 Aalten) gaat naar Corle 35

·       Willemina Veldboom (27-11-1872 Bredevoort) gaat naar Miste 81

·       Janna Geertruid Kuenen 5-2-1867) geboren op Jaspers Dorpbuurt, d.v. Jan Willem Kuenen en Gesiena Leurdijk, DR

·       Antonetta Willemina Huinink (28-10-1873 Aalten) gaat naar Corle 39

·       Berend Willem Bollen (6-10-1860) geboren op Bollenhuisje Miste, z.v. Arent Jan Bollen en Janna Geertruid Hijink, gaat naar Miste 49

·       Berend Jan Elferdink (22-11-1834) geboren op Kots Corle, z.v. Peter Elferdink en Janna Geertruid Mennink, DR

 

Bevolkingsregister 1890 – 1915

 

Miste 58: Het Brinke

 

Steven Jan Berenschot (5-3-1837) overleden 23-9-1901, z.v. Berend Willem Berenschot en Hendrika Kruisselbrink, trouwt op 26-4-1861 met

Josiena Johanna Hesselink (5-7-1821) overleden 15-8-1895, d.v. Tobias Hesselink en Aleida Hesselink

 

Jan Derk Berenschot (25-6-1869) komt van Corle 10, geboren op Kots Corle, z.v. Gerrit Hendrik Berenschot en Janna Berendina Onnink, trouwt op 17-5-1899 met

Anna Katharina Hesselink (10-1-1869 Eibergen) d.v. Jan Hesselink en Willemina Nijkamp

Kinderen:

1.    Steven Jan Berenschot (23-3-1900) naar Corle 10

2.    Gerrit Hendrik Berenschot (31-5-1901)

3.    Johan Derk Willem Berenschot (19-12-1903)

4.    Janna Berendina Berenschot (10-10-1907) overleden 14-10-1907

5.    Berend Willem Berenschot (23-3-1909)

6.    Jan Albertus Berenschot (4-4-1913)

Inwonend:

·       Gesiena Berendina Freriks (18-3-1875) geboren op Bollenhuisje Miste, d.v. Gerrit Willem Freriks en Hanna Willemina Oonk, gaat naar Dorpbuurt 108

·       Johan Klomps (22-6-1885) z.v. Berend Klomps en Harmina Simmelink, naar Miste 47

·       Jan Derk Hesselink (10-4-1842) overleden 23-12-1904, z.v. Derk Jan Hesselink en Anna Catharina Eefsink, trouwt op 19-10-1876 met

·       Janna Berendina Onnink (24-4-1845) overleden 27-7-1903, wed. van Gerrit Hendrik Berenschot, d.v. Jan Derk Onnink en Janna Geertruid Rotmans

·       Gerrit Hendrik Hesselink (24-10-1877) zwager

·       Berend Jan Ruwhof (26-3-1884 Aalten) overleden 15-9-1904

·       Janna Geertruida Schreurs (13-3-1889)

·       Jan Gerhard Schreurs (23-12-1892)

 

Bevolkingsregister 1915 – 1920

 

Miste 58 (wordt B69): Het Brinke

 

Jan Derk Berenschot (25-6-1869) geboren op Kots Corle, z.v. Gerrit Hendrik Berenschot en Janna Berendina Onnink, trouwt op 17-5-1899 met

Anna Katharina Hesselink (10-1-1869 Eibergen) d.v. Jan Hesselink en Willemina Nijkamp

Kinderen:

1.    Steven Jan Berenschot (23-3-1900) naar Miste 105

2.    Gerrit Hendrik Berenschot (31-5-1901)

3.    Johan Derk Willem Berenschot (19-12-1903)

4.    Berend Willem Berenschot (23-3-1909)

5.    Jan Albertus Berenschot (4-4-1913)

Inwonend:

·       Gerrit Hendrik Hesselink (24-10-1877) zwager

·       Janna Christina Dreijers (12-1-1898) komt van Corle 7

·       Janna Geertruida Schreurs (13-3-1889) gaat naar Woold 91a

·       Jan Gerhard Schreurs (23-12-1892) gaat naar Corle 2

·       Janna Gesiena Winkelhorst (3-11-1906)

 

Bevolkingsregister 1921 – 1938

 

Miste 69: Het Brinke

 

Jan Derk Berenschot (25-6-1869) geboren op Kots Corle, z.v. Gerrit Hendrik Berenschot en Janna Berendina Onnink, trouwt op 17-5-1899 met

Anna Katharina Hesselink (10-1-1869 Eibergen) d.v. Jan Hesselink en Willemina Nijkamp

Kinderen:

1.    Steven Jan Berenschot (23-3-1900) gaat naar Corle 16, trouwt 17-7-1924 met T.W. te Giffel

2.    Gerrit Hendrik Berenschot (31-5-1901) gaat 2-5-1927 naar Eibergen

3.    Johan Derk Willem Berenschot (19-12-1903) zie verder

4.    Berend Willem Berenschot (23-3-1909)

5.    Jan Albertus Berenschot (4-4-1913)

Inwonend:

·       Gerrit Hendrik Hesselink (24-10-1877) zwager

·       Janna Gesiena Winkelhorst, gaat 5-11-1924 naar Brinkheurne 41

·       Berendina Gesiena ten Have, komt 15-12-1924 van Aalten, gaat 3-5-1930 naar Woold 197 (DR)

·       Bernarda Geurkink , komt 3-5-1930 van Woold 157 (DR), gaat 4-5-1935 naar Corle 32 (DR)

·       Geertruida Frederika Ruesink, komt 16-5-1935 van Aalten, gaat 28-6-1935 naar Aalten terug

·       Bertha Wilhelmina Geertruida Vreeman, komt 4-5-1936 van Miste 115, gaat 15-2-1937 naar Aalten

·       Christina Aleida Lammers, komt 18-1-1937 van Aalten, gaat 12-11-1937 naar Aalten terug

 

Johan Derk Willem Berenschot (19-12-1903) z.v. Jan Derk Berenschot en Anna Katharina Hesselink, trouwt op 26-5-1932 met

Janna Hendrika Christina Boeijink (7-6-1908) komt van Dorpbuurt 257, d.v. Johan Albert Boeijink en Johanna Geertruida te Peele

Kinderen:

1.    Jan Derk Berenschot (25-3-1934)

2.    Anna Katharina Geertruida Berenschot (19-8-1937)