B66  Jonenhuis
Brinkeweg 36
Genealogische gegevens: (van microfiches Bibliotheek Winterswijk)

Aantekeningen dokter Das rondom de Liberale Gifte 1748

 

Jonenhuis, Miste 31 of 32   Liberale Gifte 1748, Miste 4e Rot, no. 9

 

Niet voor 1688

1688 Verponding Miste: Joeneman 3-8-0

 

Liberale Gifte 1748:

Hendrik Jonen (30), vrouw Elske (54), soon Jan (16), dogter Henders (8)

(vrouw Elske, die wed. was van Hendrik Jonen heeft daervan 2 voorkinderen over de 16 j. en van sig selfs een kint onder de 16 j.; eedt gedaen onder de 500 Gln., iets gegeven, etc.)

 

       Jenneken (19-9-1652) d.v. Berent Joonen, getuigen: Jan Cappenhagen?, Geesken Mensinck, Aeltjen ten Kreill

       Aerent  Jonen (26-4-1655) getuigen: Coene Mensinck, Berent Jonen, Elske ter Pellequick

       Engele Jolen! (11-10-1657) Miste, getuigen: Berent Lesinck, Bele Ros, Geertjen Weekamp

       Berent Jolen! (21-10-1660) getuigen: Coepe Helkamp, Coepe ten Creijll, StijneBroerinck

 

Arnt Jonen, z.v. Berent, Miste trouwt op 16-12-1686 met

Geertken Koijers, d.v. wijlen Jan, Ratum

Zij hertrouwt op 19-5-1694 met Geurt ter Stege (ged. 17-9-1654, getuigen: Derck Fockinck, Henrick Heetkamp, Berent Roecks) wed. van Jenneken Meerdink (1e keer getrouwd op 18-1-1676 als Gert Stegge, z.v. Wessel Stegge, Woold

Begraafboek: 30-7-1709 Geert Jonen

Zij hertrouwt nogmaals als Geertje Jonen op 2-8-1711, als wed. van Geert ter stege, Miste met Lammert Jentink , wed. van Geertje Deunk, amt Boekholt

Begraafboek: Geertjen Ceujers of Lammert Joonen vrouw?

Hij hertrouwt op 9-12-1725 met Elsken Kotman (ged. 14-7-1694, getuigen: Ida ten Bengevoort- gen. Raesvelt, Berent ten Brincke, Eeneken Leverdinck) d.v. wijlen Jan, Miste en Jenneken ten Kreijell

Kinderen hieruit:

1.    Garrit Jentink (28-1-1731) getuigen: Keupe Nijhuis Kotman, Jan ten Hones, Enneken Wissink

2.    Jan Jentink (28-1-1731) getuigen: Jan Slikkertap, Willem Katman, Geesken Lammers

Begraafboek: 18-7-1737 Lammert Jonen

Zij hertrouwt op 28-12-1737 met Geert ten Hagen (ged. 1-5-1707) getuigen: Jan Wanders, Willem Schoppers, Geertjen Huijneker-Beeck ) z.v. wijlen Jan, Meddo en Geesken Ubbinck

Begraafboek: 30-4-1738 Geert Jonen

Zij hertrouwt nogmaals op 7-2-1739 met Hendrik Stemerdink (ged. 6-1-1716 getuigen: Hendrik Broekmeule, Gerrit Stemerdink, Fenne Dijcksbos) z.v. Hendrik, Woold en Jenneken Dijksbos (op Pas-op?)

Kinderen hieruit:

1.    Henders Stemerdink (24-1-1740) d.v. Hendrik op Jonen en Elsken Jonen; getuigen: Aaltjen aan Kotmansnijhuis, Geertjen te Broekmeule, Gerrit Stemerdink. Zij trouwt op 25-10-1767 met Berent Eijnink, z.v. Willem, Miste (ook Wevers) Kinderen hieruit: Thonij (5-5-1771) z.v. Berent en Henders Jonen.

 

Diaconieboek deel II, folie 116:

Geert ter Stege en Geertgen Ceujers zijn vrouw debet krachtens gifte van Aerent Jonen op 28-11-1694 doer de Jonenstede verbonden. 50 Daelders Diaconie, Provisorie. De renten sullen de armen eerst over 8 jaren trekken, of eerder wanneer Geertje Ceujers mochte komen te overlijden.

Maij 1715: Geertjen Jonen heeft die Cap. Afgelegt en dewijl dese vrouwe in groote armoede vervallen was, heeft de kerckeraed om reden al de achterstendige interessen haer laten betalen aan de diaconie, met waarmede dat cap. Voldaen is.

Oude diaconieboek, folie 116:

Arent Jonen heeft anno 1694 alle het sijne aen den armen gegeven, maer nae de rechten niet konnende sulcken testament bestaen, is veraccordeert met de weduwe en vrinden, dat naer der weduwen doot die armen het vierde part sullen genieten en moet sij derhalven een inventaris van alles overleveren.

Den 28-11-1694 is van Geert ter Stege en Geertgen Ceujers gewesene huisvrouwe van Aerent Jonen ingevolge van accoort verbonden de Jonenstede, half aen de Diaconie, half aen de Provisorie voor die som: ad 50 Daeld; doch sal geen interesse als over 8 jaeren daervan betalen of so haest Geertgen Ceujers overleden is. Compt. De Diaconie hier een Capt. Ad 37-0-0

 

Joost Riggelink (1-12-1771) overleden 13-12-1833, z.v. Matthijs en Jenneken Greupink (of Hones) Dorp, trouwt op 12-3-1809 met

Engele Sellink (16-5-1777) d.v. wijlen Garrit Jan en Harmina te Kronnie (haar broer Hendrik Jan woonde op Kreilschool)

Kinderen hieruit:

1.    Jan Willem Riggelink (18-10-1810) naar Miste 22=Kreilschool, naar Miste 7=Woordes

2.    Tobias Riggelink (17-1-1812) naar Kotten 37=Boitink, naar Miste 32

3.    Hanna Riggelink (4-10-1813) naar Miste 31=Jonenhuis

4.    Gerrit Jan Riggelink (27-2-1816) naar Miste 30=Kotmans

5.    Hendrik Jan Riggelink (3-6-1821) overleden 18-2-1824

Dienstboden:

       Janna Geertruid Sellink (10-8-1822) d.v. Hendrik Jan en Gerritje Dulmes op Kreilschool, Miste

 

Bevolkingsregister 1820 1837

 

Miste 32: Jonenhuis

 

Joost Riggelink (1-12-1771) overleden 13-12-1833, z.v. Matthijs Riggelink en Jenneken Greupink, trouwt op 12-3-1809 met

Engele Sellink (16-5-1777) d.v. Gerrit Jan Sellink en Harmina te Kronnie

Kinderen:

1.    Jan Willem Riggelink (18-10-1810) naar Miste 22, naar Miste 7

2.    Tobias Riggelink (17-1-1812) naar Kotten 37 en terug

3.    Hanna Riggelink (4-10-1813) naar Miste 31

4.    Gerrit Jan Riggelink (27-2-1816) naar Miste 30

5. Hendrik Jan Riggelink (3-6-1821) overleden 18-2-1824

Inwonend:

       Janna Geertruid Sellink (10-8-1822) geboren op Kreilschool Miste, d.v. Hendrik Jan Sellink en Gerritjen Dulmes

 

Bevolkingsregister 1837 1851

 

Miste 33 Jonenhuis

 

Engele Sellink (16-5-1777) overleden 9-8-1837, wed. van Joost Riggelink, d.v. Gerrit Jan Sellink en Harmina te Kronnie

Kinderen:

1.    Tobias Riggelink (17-1-1812) naar Dorp 122/123

Inwonend:

       Janna Geertruid Sellink (10-8-1822) geboren op Kreilschool Miste, d.v. Hendrik Jan Sellink en Gerritjen Dulmes, naar Miste 45

       Gesiena Sellink (15-11-1806) d.v. Jan Willem Sellink en Aleida Damkot, komt van Woold 78

 

Tobias Oonk (22-2-1804) z.v. Jan Willem Oonk (Rauwerdink) en Willemken Esselinkpas, komt van Woold 59, trouwt op 27-12-1837 met

Gesiena ten Damme (6-1-1811) komt van Woold 52, d.v. Aalbert ten Damme en Gesiena Aleida Loijtink

Kinderen:

1.    Janna Aleida Oonk (23-1-1839)

2.    Alberta Willemina Oonk (11-2-1841)

3.    Jan Willem Oonk (24-11-1843) overleden 3-1-1844

4.    Jan Willem Oonk (16-6-1845) overleden 7-7-1845

5.    Jan Willem Oonk (22-5-1847)

Gaan naar Woold 20/21

Inwonend:

       Gesiena Antonetta Harmelink (31-7-1826 Aalten) komt van Miste 13, gaat naar Miste 13 terug

 

Jan Derk Bennink (5-12-1821) geboren op Leemkuil Woold, z.v. Jan Willem Bennink en Geertruid Renskers, trouwt op 25-3-1848 met

Janna Berendina Dreijers (5-1-1825 Aalten) d.v. Harmen Jan Dreijers en Hendrika Wubbels

Kinderen:

1.    Janna Geertruid Bennink (2-3-1849)

Gaan naar Aalten

Inwonend:

       Hendrik Otto Vuijs (13-8-1831 Aalten) komt van Dorp 258, gaat naar Dorp 258 terug

       Derk Jan Hillen (15-4-1833 Aalten) komt van Woold 72, gaat naar Aalten

 

Bevolkingsregister 1851 1861

 

Miste 33 (word B34): Jonenhuis

 

Jan Hendrik Naves (9-10-1819 Aalten) komt van Miste 41, z.v. Evert Naves en Berendina Wikkerink, trouwt op 9-4-1851 met

Hendrika Simmelink (10-4-1824) komt van Woold 98, geboren op Klein Harmelink Miste, d.v. Salomon Simmelink en Harmina Piepers

Kinderen:

1.    Everdina Naves (18-2-1852)

2.    Jan Willem Naves (1-4-1854) overleden 18-2-1858

3.    Jan Berend Naves (13-11-1856)

4.    Jan Willem Naves (2-3-1859) overleden 24-4-1861

 

Bevolkingsregister 1861 1874

 

Miste 34: Jonenhuis

 

Jan Hendrik Naves (9-10-1819 Aalten) z.v. Evert Naves en Berendina Wikkerink, trouwt op 9-4-1851 met

Hendrika Simmelink (10-4-1824) geboren op Klein Harmelink Miste, d.v. Salomon Simmelink en Harmina Piepers

Kinderen:

1.    Everdina Naves (18-2-1852)

2.    Jan Berend Naves (13-11-1856)

3.    Steven Jan Naves (29-6-1862)

Gaan naar Miste 35

 

Jan Willem Deunk (2-12-1839) geboren op Grevers Woold, z.v. Jan Hendrik Deunk en Aaltjen Wiggers, trouwt op 20-11-1861 met

Harmina Wiggers (4-8-1838) geboren op Kampers Woold, d.v. Hendrik Jan Wiggers en Geesken Lemkamp

Kinderen:

1.    Jan Hendrik Deunk (26-8-1864)

2.    Albert Deunk (8-8-1868)

Gaan naar Woold 6

 

Bernardus Hane (17-6-1840 Lichtenvoorde) z.v. Johannes Christiaan Hane en Janna Willemina Gerritsen, trouwt op 31-3-1870 te Aalten met

Berendina Gesina te Sligte (19-4-1846 Aalten) d.v. Berend Hendrik te Sligte en Harmina Berendina ter Horst

Kinderen:

1.    Johanna Berendina Hane (6-2-1871) naar Miste 56

2.    Harmina Berendina Hane (20-8-1875)

 

Bevolkingsregister 1874 1890

 

Miste 34 (wordt B55): Jonenhuis

 

Bernardus Hane (17-6-1840 Lichtenvoorde) z.v. Johannes Christiaan Hane en Janna Willemina Gerritsen, trouwt op 31-3-1870 te Aalten met

Berendina Gesina te Sligte (19-4-1846 Aalten) d.v. Berend Hendrik te Sligte en Harmina Berendina ter Horst

Kinderen:

1.    Johanna Berendina Hane (6-2-1871) naar Miste 56

2.    Harmina Berendina Hane (20-8-1875)

3.    Berendina Hendrika Hane (10-1-1876)

4.    Johanna Christina Hane (19-1-1878)

Gaan naar Corle 41

Inwonend:

       Aleida Grada Beijers (16-9-1845) geboren op Kotmans Miste, d.v. Gerrit Jan Beijers en Hendrica Meijnen, naar Miste 31

 

Derk Willem Kuenen (15-12-1847 Aalten) z.v. Arent Jan Kuenen en Hendrika Janssen, trouwt op 12-4-1877 met

Hendrika Aleida Schoppers (25-4-1850 Aalten) d.v. Hendrik Jan Schoppers en Engelina Harmina Prinsen

Kinderen:

1.    Hendrik Jan Kuenen (8-6-1881)

2.    Engelina Aleida Kuenen (9-10-1885)

 

Bevolkingsregister 1890 1915

 

Miste 55: Jonenhuis

 

Derk Willem Kuenen (15-12-1847 Aalten) z.v. Arent Jan Kuenen en Hendrika Janssen, trouwt op 12-4-1877 met

Hendrika Aleida Schoppers (25-4-1850 Aalten) d.v. Hendrik Jan Schoppers en Engelina Harmina Prinsen

Kinderen:

1.    Hendrik Jan Kuenen (8-6-1881) zie verder

2.    Engelina Aleida Kuenen (9-10-1885) naar Brinkheurne 27

3.    Johanna Hendrika Kuenen (20-9-1891)

 

Hendrik Jan Kuenen (8-6-1881) z.v. Derk Willem Kuenen en Hendrika Aleida Schoppers, trouwt op 15-3-1907 met

Willemina Berenschot (12-1-1884)

Kinderen:

1.    Hendrika Aleida Kuenen (7-2-1908)

De families Kuenen gaan naar Miste 53

 

Van Woold 31 komt:

Gerrit Willem Korten (27-6-1886 Ruuro) z.v. Jan Korten en Teune Pasman, trouwt op 1-3-1912 met

Gesiena Berendina Rikkers (27-8-1886) d.v. Gerrit Jan Rikkers en Berendina Klein Starink

Kinderen:

1.    Gerrit Jan Korten (6-7-1912)

2.    Antonia Berendina Korten (2-11-1913)

3.    Johanna Hendrika Korten (18-11-1914)

 

Bevolkingsregister 1915 1920

 

Miste 55 (wordt B66): Jonenhuis

 

Gerrit Willem Korten (27-6-1886 Ruuro) z.v. Jan Korten en Teune Pasman, trouwt op 1-3-1912 met

Gesiena Berendina Rikkers (27-8-1886) d.v. Gerrit Jan Rikkers en Berendina Klein Starink

Kinderen:

1.    Gerrit Jan Korten (6-7-1912)

2.    Antonia Berendina Korten (2-11-1913)

3.    Johanna Hendrika Korten (18-11-1914)

4.    Gesiena Willemina Korten (5-7-1916) overleden 12-3-1917

5.    Johan Korten (6-6-1917) overleden 15-4-1918

6.    Johan Korten (12-7-1918)

Gaan naar Dorpbuurt 129-I

Inwonend:

       Anna Gerharda Prinsen (4-5-1901 Aalten) komt van Henxel 22a, gaat naar Henxel 6

 

Van Miste 105 komt:

Gerrit Willem Gerritsen (21-10-1890) z.v. Jan Hendrik Gerritsen en Janna Geertruid Hoijtink, trouwt op 21-3-1919 met

Johanna Wilhelmina Rauwerdink (10-11-1891) komt van Dorpbuurt 27, d.v Hendrik Rauwerdink Dora Johanna Konings

 

Bevolkingsregister 1921 1938

 

Miste 66: Jonenhuis

 

Gerrit Willem Gerritsen (21-10-1890) z.v. Jan Hendrik Gerritsen en Janna Geertruid Hoijtink, trouwt op 21-3-1919 met

Johanna Wilhelmina Rauwerdink (10-11-1891) komt van Dorpbuurt 27, d.v Hendrik Rauwerdink Dora Johanna Konings

Gaan 25-2-1925 naar Meddo 115-I

 

Op 27-3-1925 komt van Woold 81:

Gerhard Herman Huiskamp (10-8-1889) z.v. Hendrik Christiaan Huiskamp en Willemina Abbink, trouwt op 27-3-1925 met

Johanna Berendina Deunk (4-9-1897) d.v. Jan Hendrik Deunk en Barta Geertruida ten Haken

Kinderen:

1.    Willemina Geertruida Huiskamp (30-3-1926)