B111  Den Tappen
Misterweg 211
Genealogische gegevens: (van microfiches Bibliotheek Winterswijk)

Aantekeningen van dokter Das rondom de Liberale Gifte 1748

 

De Tappen, Miste 74   Liberale Gifte Miste 1e Rot no. 23

 

1647 Baetenhuis, kaete. Hermen. 6-0-0 ’t huis op 4 dlr., 4-10-0 hof 1 ½ sp. gesaeis

Rentmr. Ter Vile. Baetenhuis kaete tot thins 0-18-0

1688 Verponding Miste. Niet genoemd

 

Liberale Gifte 1748:

Jan Ubbink aan den Tappen (70), vrouw Janna (54), soon Jan (37), dogter Enneken (18)

(Vrouw Janna Lutgers; 3 kinderen over de 16 j., waarvan 1 zijn eijgen kost wint; eedt gedaen en de 1e term. bet., etc.)

 

Rekenboek Diaconie circa 1700, deel II:

De vaste ofte ongerede Goederen ter Diaconie zijn deze naevolgende: vooreerst die halve Batenstede nu gen. Den Watertap, komt de diaconie in eijgendom toe, tot so lange dat de erffgenamen van Derck Schoemaker den coppenning en opdracht van de Diaconie hebben, waervan siet dit Reeckenboek fol. 21 vo. Derck Schoemaker, nu desselfs Erffgenamen debent aen de Diaconie waervoor hij de halve Batenstede, nu Watertap gen. Naan sich gekocht. Een capitaal ad. f187,10, etc.

 

Vol. Prot. Bredevoort 22-7-1715

De E. Cornelis Andries Raasvelt en vrouw Ida te Bengevoort verkopen aan Jan Ubbink en Johanna Lutgers het Stedeke den Waeter Tappen benoemd, te weten den halfscheit van de behuijsinge met den gaerden en boulant, etc.

 

Doopboek:

·        16-12-1663 Teunis Menninck, dochter Fenneken; getuigen: frerick Watertap, Mette Wortes, Ennecken Oeijinck

·        4-1-1671 Jan Klos, dochter Lisabet; getuigen: Harmen Fresen, eelcke aen Watertap, Wilmken Fresen

·        1672 (no. 553) Jan ter Wijsche, dochter Gaecken; getuigen: Freerijck Waetertape, Gaeken Wordes, Beerendeken Woords

·        1673 (no. 592) Klas rosen, dochter Aelken; getuigen: Elske Watertap, Stine Wissinck, Jan Bessinck

·        13-7-1674 Harmen Kocks, dochter Marrije; getuigen: Frerick Watertap, Ieneken Hellekamp, Elsken krosenbrinck

·        13-1-1695 hendrik Mentink, zoon Derck; getuigen: Jan te Boddewijs, Derck Clouwers, Geertjen te Watertap

 

(Jan Dijsselbrink, z.v. wijlen Harmen Gelink!, Miste trouwt op 22-4-1708 met

Enneken Leverdink, d.v. wijlen Jan, Ratum (Begraafboek: 22-1-1714)

Hij hertrouwt op 21-10-1714 met Elsken, d.v. wijlen Frederik Watertap, Miste.

Begraafboek: 19-3-1726 Jan Dijsselbrink

Zij hertrouwt op 24-4-1729 met Gerrit Meenk, wed. van Berentje Bonnink (waarmee hij 4-6-1719 was getrouwd) z.v. Derk, Miste

Begraafboek: Gerrit Meenk ??

Zij hertrouwt nogmaals met Jan Bekink, wed. van Anna Christina Post, Bredevoort)

Begraafboek: 2-4-1716 Teunis an de Watertap)

 

Jan Ubbink (geb. circa 1678) z.v. Wander, Miste trouwt op 18-1-1708 met

Janna Lutgers (ged. 1686, voor 17-2) d.v. Wessel, Miste en Eelsken Koockes, d.v. wijlen Jan, Aalten

Hieruit mogelijk:

1.    Jannes (15-4-1708) getuigen: Jan Wenink, Gerrit Teijlers, Cuners Seggerinck

2.    Tobias (9-4-1713) getuigen: Wander Naberink, Jan Lutgers, Berentjen Ubbink

3.    Teube (24-1-1717) getuigen: Jan Lutgers, Geert Ubbink, Aeltjen Smeenk

4.    Jan Hendrik (23-7-1724) geen getuigen

5.    Anneken (9-2-1729 getuigen: Tobias Smeenk, Elsken Lutgers, Geertruit Ubbink, Enneken Ubbink, Derk Ubbink) d.v. Jan Ubbink op den Watertap

Begraafboek:

6-10-1711, 6-6-1713 Jan Ubbink kind

 

Teube Ubbink, z.v. Jan, Miste trouwt op 17-3-1736 met

Trijntje Meenk (ged. 2-6-1721) d.v. wijlen Gerrit en Berentje Bonnink?

Kinderen hieruit:

1.    Gerrit Jan Meenk (21-6-1739) getuigen: Wessel Bessink, Teube Ubbink, Jan Ubbink, Trijntjen Rosen, Jenneken Bonnink

2.    Wander (1-7-1742) z.v. Teube Meenk en Trientjen Meenk

3.    Beerndeken (27-3-1746) geen getuigen

4.    Anna Catharina Meenk (21-2-1753) geen getuigen

 

Wander Meenk, z.v. wijlen Teube, Miste trouwt op 18-6-1791 (en 4-7-1791 te Bredevoort voor ’t Gerigte) met

Geertjen Klompes (ged. 18-12-1763) overleden 10-12-1832, d.v. Hendrik, Miste en Metta Hoffeste? (Garritjen?)

Begraafboek: 4-12-1792 Wander Meenk

Zij hertrouwt op 27-9-1795 als wed. van Wander Ubbink, met  Hendrik Jan ten Pas (ook gen. Boetenbos; volgens bevolkingsregister gedoopt op 3-3-1757) overleden 20-1-1829, z.v. Kune, Huppel

In de papieren van Heesen te Kotten vinden we: Hijnderik Boetten Boes op den Tappen, den 12e dec. Een anker genever hier ontvangen)

Kinderen hieruit:

1.    Willemina ten Pas (28-9-1796)

2.    Gesina ten Pas (5-9-1798)

3.    Wander ten Pas (31-1-1800)

4.    Christina ten Pas (21-8-1802)

5.    Wander ten Pas (22-7-1805)

Begraafboek:

28-10-1801, 23-2-1805 Hendrik Jan ten Pas kind

 

Wander ten Pas, z.v. wijlen Hendrik Jan en wijlen Geertjen Klomps, eigenaar van de boerderij, trouwt op 17-3-1839 met

Grada te Bokkel, d.v. wijlen Wander en wijlen Fenneken van Beek, geboren onder Aalten

Inwonend:

·        Gerrit Jan Gossink (10-12-1795) z.v. Berend Hendrik en Altjen Wieberdink

·        Gesina ten Pas (5-9-1798) overleden 26-5-1826; zie boven

 

Bevolkingsregister 1820 – 1837

 

Miste 74: Tappen

 

Hendrik Jan ten Pas (ged. 3-3-1757) overleden 20-1-1829, z.v. Teube ten Pas en Derksken Boetenbos, trouwt op 4-7-1791 te Bredevoort met

Geertjen Klomps (ged. 18-12-1763) overleden 10-12-1832, wed. van Wander Meenk, d.v. Hendrik Klomps en Mette te  Hoffestee

Kinderen:

1.    Gesiena ten Pas (5-9-1798) zie verder

2.    Christina ten Pas (21-8-1802)

3.    Wander ten Pas (22-7-1805) schutter, eigenaar boerderij

 

Gerrit Jan Gossink (10-12-1795) z.v. Berend Hendrik Gossink en Aaltjen Wieberdink, naar Miste 8, trouwt op 13-5-1825 met

Gesiena ten Pas (5-9-1798) overleden 26-5-1826, d.v. Hendrik Jan ten Pas en Geertjen Klomps

Inwonend:

·        Everdina Klomps (19-4-1807) d.v. Jan Hendrik Klomps en Geesken Driesten, naar Miste 86

·        Johanna Meijerink (9-11-1814) d.v. Engelbartus Meijerink en Christina Loijtink

 

Bevolkingsregister 1837 – 1851

 

Miste 75: Den Tappen

 

Wander ten Pas (22-7-1805) z.v. Hendrik Jan ten Pas en Geertjen Klomps, eigenaar van de boerderij, trouwt op 17-3-1839 met

Grada te Bokkel, d.v. Wander te Bokkel en Fenneken van Beek

Kinderen:

1.    Gesiena ten Pas (7-11-1839)

2.    Wander ten Pas (21-3-1841) overleden 4-3-1844

3.    Willemina ten Pas (13-1-1845) overleden 5-3-1845

4.    Willemina ten Pas (26-12-1845)

Inwonend:

1.    Christina ten Pas (21-8-1802) zuster, naar Bredevoort

2.    Johanna Meijerink (9-11-1814) d.v. Engelbartus Meijerink en Christina Loijtink, naar Aalten

3.    Hendrika Stemerdink (15-11-1824) d.v. Gerrit Jan Stemerdink en Jenneken Koffers, komt van Miste 34, gaat naar Miste 87

4.    Jan Willem Grevers (25-2-1823) geboren op Glieuwenmaat Woold, z.v. Gerrit Jan Grevers en Janna Geertruid Nijenhuis, komt van Miste 43, gaat naar Brinkheurne 113/114

 

Bevolkingsregister 1851 – 1861

 

Miste 75: Tappen

 

Wander ten Pas (22-7-1805) z.v. Hendrik Jan ten Pas en Geertjen Klomps, trouwt op 17-3-1839 met

Grada te Bokkel, d.v. Wander te Bokkel en Fenneken van Beek

Kinderen:

1.    Gesiena ten Pas (7-11-1839) naar Miste 2

2.    Willemina ten Pas (26-12-1845)

 

Bevolkingsregister 1861 – 1874

 

Miste 75: Den Tappen

 

Wander ten Pas (22-7-1805) z.v. Hendrik Jan ten Pas en Geertjen Klomps, trouwt op 17-3-1839 met

Grada te Bokkel (28-1-1816) d.v. Wander te Bokkel en Fenneken van Beek

Kinderen:

1.    Gesiena ten Pas (7-11-1839) naar Miste 2

2.    Willemina ten Pas (26-12-1845)

Inwonend:

·        Jan Berend Bennink (11-12-1848) geboren op Geelink Corle, z.v. Harmen Jan Bennink en Berendina Abbink, naar Corle 42

 

Bevolkingsregister 1874 – 1890

 

Miste 75 (wordt B99): Den Tappen

 

Wander ten Pas (22-7-1805) overleden 14-5-1884, z.v. Hendrik Jan ten Pas en Geertjen Klomps, trouwt op 17-3-1839 met

Grada te Bokkel (28-1-1816) d.v. Wander te Bokkel en Fenneken van Beek, naar Miste 2, terug en naar Miste 3

Kinderen:

1.    Willemina ten Pas (26-12-1845) zie verder

 

Johan Henrich Kammeijer (7-9-1846 Eibergen) tapper, z.v. Johan Frederich Kammeijer en Aaltjen Biezebeek, trouwt op 17-6-1875 met

Willemina ten Pas (26-12-1845) d.v. Wander ten Pas en Grada te Bokkel

Kinderen:

1.    Willemina Gesiena Kammeijer (19-1-1877)

2.    Albert Johan Frederik Kammeijer (23-6-1878)

3.    Wander Kammeijer (15-3-1882)

4.    Grada Aleida Kammeijer (12-4-1886)

Inwonend:

·        Johanna Geertruida Roerdink (4-7-1869) geboren op de Hutte Miste, d.v. Gerrit Jan Roerdink en Aleida Harmina te Brinke, DR

 

Bevolkingsregister 1890 – 1915

 

Miste 99: Den Tappen

 

Johan Henrich Kammeijer (7-9-1846 Eibergen) tapper, z.v. Johan Frederich Kammeijer en Aaltjen Biezebeek, trouwt op 17-6-1875 met

Willemina ten Pas (26-12-1845) d.v. Wander ten Pas en Grada te Bokkel

Kinderen:

1.    Willemina Gesiena Kammeijer (19-1-1877)

2.    Albert Johan Frederik Kammeijer (23-6-1878) gaat 9-1-1909 naar Aalten

3.    Wander Kammeijer (15-3-1882)

4.    Grada Aleida Kammeijer (12-4-1886)

Inwonend:

·        Grada te Bokkel (28-1-1816) overleden 14-6-1902, schoonmoeder, wed. van Wander ten Pas, d.v. Wander te Bokkel en Fenneken van Beek

·        Johann Josef Ferieke (13-6-1878 Bocholt) overleden 24-4-1910 te Aalten

·        Jan Derk Besschers (10-10-1892) komt van Woold 81, gaat naar Dorpbuurt 2

·        Gerrit Hendrik te Brinke (5-10-1890) komt van Corle 38

 

Op 20-5-1914 komen van Aalten:

Albert Johan Frederik Kammeijer (20-6-1878) koopman, z.v. Johan Henrich Kammeijer en Willemina ten Pas, trouwt op 10-12-1908 te Aalten met

Willemina Aleida Heersink (12-4-1880 Aalten) d.v. Lammert Heersink en Johanna Geertruid Hofs

Kinderen:

1.    Willemina Johanna Geertruid Kammeijer (16-12-1909 Aalten)

2.    Lambertina Johanna Geertruid Kammeijer (1-2-1911 Aalten)

Ze gaan 16-11-1914 naar Aalten terug

 

Bevolkingsregister 1915 – 1920

 

Miste 99: Den Tappen

 

Johan Henrich Kammeijer (7-9-1846 Eibergen) tapper, z.v. Johan Frederich Kammeijer en Aaltjen Biezebeek, trouwt op 17-6-1875 met

Willemina ten Pas (26-12-1845) d.v. Wander ten Pas en Grada te Bokkel

Kinderen:

1.    Willemina Gesiena Kammeijer (19-1-1877)

2.    Wander Kammeijer (15-3-1882) gaat naar B99a

3.    Grada Aleida Kammeijer (12-4-1886)

Inwonend:

·        Gerrit Hendrik te Brinke (5-10-1890) gaat naar Kotten 70

·        Johannes Bernardus Vreeman (24-2-1901 Aalten) z.v. Hendrik Jan Vreeman en Dina Johanna Nieuwenhuis, komt 6-7-1920 van Aalten

 

Op 16-11-1914 komen van Aalten:

Albert Johan Frederik Kammeijer (20-6-1878) koopman, z.v. Johan Henrich Kammeijer en Willemina ten Pas, trouwt op 10-12-1908 te Aalten met

Willemina Aleida Heersink (12-4-1880 Aalten) d.v. Lammert Heersink en Johanna Geertruid Hofs

Kinderen:

1.    Willemina Johanna Geertruid Kammeijer (16-12-1909 Aalten)

2.    Lambertina Johanna Geertruid Kammeijer (1-2-1911 Aalten)

 

Op 25-2-1921 komen van Geleen:

Karl Sevenick (20-10-1876 Sörs (D)) bonmeester, getrouwd met

Aulina Anna Dasbach (6-7-1886 Urbach (D))

 

Bevolkingsregister 1921 – 1938

 

Miste 111: Den Tappen

 

Johan Henrich Kammeijer (7-9-1846 Eibergen) tapper, overleden 4-6-1921, z.v. Johan Frederich Kammeijer en Aaltjen Biezebeek, trouwt op 17-6-1875 met

Willemina ten Pas (26-12-1845) overleden 8-8-1921, d.v. Wander ten Pas en Grada te Bokkel

Kinderen:

1.    Willemina Gesiena Kammeijer (19-1-1877) caféhoudster

2.    Grada Aleida Kammeijer (12-4-1886)

Inwonend:

·        Johannes Bernardus Vreeman (24-2-1901 Aalten) z.v. Hendrik Jan Vreeman en Dina Johanna Nieuwenhuis, gaat 2-5-1924 naar Aalten

·        Karl Sevenick (20-10-1876 Sörs (D)) bonmeester, getrouwd met

·        Aulina Anna Dasbach (6-7-1886 Urbach (D)) gaan 27-11-1922 naar Urbach in Thüringen (D)

·        Hendrik Jan ter Beest, komt 15-7-1924 van Woold 157-I, gaat 20-6-1930 naar Dorpbuurt 120-II (getrouwd)

·        Johan Hoefman, komt 14-7-1930 van Aalten, gaat 12-5-1931 naar Aalten terug